Sistemi za automatsko centralno podmazivanje

Automatsko centralno podmazivanje (sistemi za autmatsko centralno podmazivanje – sistemi automatskog
centralnog podmazivanja) podrazumijeva podmazivanje više maznih mjesta istovremeno, gdje jedna pumpa
iz pumpne stanice kroz cjevovod opskrbljava mazna mjesta mašću, za razliku od pojedinačnog ili ručnog
podmazivanja gdje se svako mjesto podmazuje pojedinačno i posebno, koristeći ručnu ili električnu
mazalicu.

Koje vrste centralnog automatskog podmazivanja imaju?

Sistemi za centralno automatsko centralno podmazivanje mogu biti sa totalnim gubitkom maziva i sa cirkulirajućim sredstvom za podmazivanje.

Kod prve vrste, lubrikant, koji je smješten u centralnom spremniku, pumpama se kroz cjevovod doprema do tačaka podmazivanja gdje se u potpunosti troši.

Kod cirkulirajućeg sistema, kako i sama riječ kaže, lubrikant se doprema do tačaka podmazivanja, ali umjesto da se troši, poslije prolaska kroz tačku podmazivanja, filtrira se, te se ponovo vraća u sistem.

Zašto je važno imati sistem automatskog centralnog podmazivanja?

Preko 60% svih ugrađenih ležajeva prijevremeno otkaže. Glavni uzroci prijevremenog otkazivanja
ležajeva su:

 • 16%–posljedica loše montaže
 • 36%–posljedica lošeg podmazivanja  i
 • 14% – posljedica kontaminacije.

Šta mi pružamo?

 • Priprema projekata i dizajniranje sistema
 • Odabir komponenti
 • Izrada okvirne ponude (planiranje budžeta)
 • Izrada detaljne ponude sa definisanim obimom isporuke
 • Isporuka komponenti centralnih sistema za podmazivanje i inžinjering (kalkulacije i crteži)
 • Montaža cjelokupnih sistema
 • Nadzor nad montažom
 • Dokumentacija – projekti svih nivoa
 • Obuka uposlenika
 • Garancija na cjelokupnu uslugu
 • Analize stanja podmazivanja
 • Rezervni dijelovi
 • Servis
 • Planiranje aktivnosti instalacije sistema – pravljenje termin planova

Jednolinijski automatski sistemi centralnog podmazivanja

Jednolinijski sistemi za podmazivanje su jednostavni za projektovanje, instalaciju, održavanje ili modifikaciju i namijenjeni su za isporuku relativno malih količina maziva do tačaka podmaziavanja.

Jednolinijski sistem podmazivanja radi na višim pritiscima, te lubrikant koji se koristi može biti i ulje i mast konzistencije NLGI 000 i 00.

Dvolinijski automatski sistemi centralnog podmazivanja

Dvolinijski sistemi u prvom se redu primjenjuju za podmazivanje kompleksnih aplikacija koje rade u teškim uvjetima s velikim brojem tačaka podmazivanja i dugačkim cjevovodom

Ovi sistemi projektirani su za rad s uljima i mastima konzistencije do NLGI 3.

Kontrolna jedinica upravlja radom sistema na način da po zadanoj dinamici aktivira pumpu čime se tlače glavne linije cjevovoda.

Progresivni automatski sistemi centralnog podmazivanja

Ovi Sistemi isporučuju mazivo (ulje ili mast do konzistencije NLGI 2) u cikličkom režimu, sa ili bez integrirane upravljačko-kontrolne jedinice.

Ovi sistemi projektirani su za rad s uljima i mastima konzistencije do NLGI 3, i isporučuju mazivo (ulje ili mast do konzistencije NLGI 2) u cikličkom režimu, sa ili bez integrirane upravljačko-kontrolne jedinice.