Sistemi podmazivanja građevinskih mašina

SKF progresivni sistem podmazivanja

Ukupno: 20 tački podmazivanja

  • Oprema obuhvaćena sistemom
  • Pumpa centralnog podmazivanja – 6 kg spremnik sa senzorom minimalnog nivoa masti, integrisana kontrolna jedinica, napajanje 24 VDC
  • Pumpni element kapaciteta 2,5 ccm/min i sigurnosni ventil 300 bara
  • Primarna/Sekundarna linija – fleksibilno visokotlačno crijevo za samoinstalaciju s armaturom
  • Primarni progresivni razvodnik segmentnog tipa sa integrisanim senzorom za praćenje prohodnosti sistema podmazivanja.
  • Sekundarni progresivni razvodnik segmentnog tipa VPKM