Sistem podmazivanje trakastog filtera

Dvolinijski tip sistema

Ležajevi valjaka