Sistem podmazivanja zubnog vijenca peći klinkera

Dvolinijski 

Pogonski pinjon peći klinkera

UKUPNO: 5 dizni za podmazivanje

  • Podesive dizne na ploči
  • Dvolinijski dozeri sa senzorom ciklusa
  • Maxilube pumpna jedinica 
  • Podesive dizne na ploči