Sistem podmazivanja agregata u HE jajce 1

Dvolinijski tip sistema

Ležajevi agregata