Sistem podmazivanja agregata u CHE Čapljina

Dvolinijski tip sistema

Ležajevi agregata