Sistem cirkulacionog podmazivanja na reduktorim mlina cementa

SKF sistem cirkulacije ulja

Reduktori mlina cementa

Ukupno: 2 reduktora

  • Zamjena postojećeg sistema cirkulacije sa novom opremom.
  • Praćenje pritiska i temperature ulja
  • Mogućnst podešavanje protoka ulja
  • Alarm u slučaju smanjenja zadanog protoka.
  • Manji gubici ulja na brtvama ležaja
  • Indikacija začepljenosti filtera
  • Hlađenje ulja – automatski regulisano