Sistem centralnog podmazivanja kliznih ležajeva elektromotora valjaoničkih stanova na žičnoj pruzi u pogonu valjaonice

SKF sistem cirkulacije ulja

Ležajevi elektromotora valjaoničkih stanova na žičnoj pruzi u pogonu valjaonice

Ukupno: 30 komada ležajeva na 15 motora

  • Pumpna stanica sa rezervoarom, pumpama, filterima, hladnjakom Rezervoar 1000l
  • Paneli sa limiterima protoka za svako mazno mjesto posebno
  • Pumpa za nadopunu spremnika glavne pumpe služi i kao rezervna glavna pumpa