Rekonstrukcija Sistema podmazivanja uljem na PM 2

Cirkulacija ulja

Ležajevi valjaka i cilindara