Podmazivanje vratnih ležajeva na opremi mlinova cementa

Zamjena postojećeg sistema cirkulacije sa novom SKF Safematic opremom

VRATNI LEŽAJEVI NA MLINOVIMA CEMENTA

Ukupno maznih tačaka: 4

  • Zamjena postojećeg sistema cirkulacije sa novom SKF Safematic opremom
  • Novi pouzdaniji rad sistema
  • Zagrijavanje ulja prije starta
  • Praćenje pritiska i temperature ulja
  • Praćenje pritiska i temperature ulja
  • Mogućnst podešavanje protoka ulja
  • Alarm u slučaju smanjenja zadanog protoka
  • Manji gubici ulja na brtvama ležaja
  • Indikacija začepljenosti filtera
  • Hlađenje ulja – automatski regulisano