Podmazivanje ležajeva vodilnih, regulirinih i špan valjaka na sušnoj skupini na papir mašini broj 4

SKF Dvolinijski tip sistema – MAXILUBE

Ležajevi na valjcima sušne skupine: 96 valjaka

  • Svako ležajno mjesto posjeduje svoj indirkator prohodnosti tako da je moguće u svakom trenutku pratiti podmazanost datog ležaja.
  • Ukupno instalirano 30 baznih ploča i 96 dozera sa dva izlaza.
  • Mogućnost podešavanja količine masti za svaki ležaj zasebno.
  • Mogućnost nadogradnje sistema.
  • SKF Maxilube sa pneumatskom pumpom za bure od 200 kg.
  • Maxilube dvolinijski sitemi svoju primjenu imaju kod izrazito dugih linija i velikih sistema.
  • Na papir mašini PM4 dužina magistralnog cjevovovda 250 m.
  • Ukupna utrošena količina cijevi sa lubrikacijskim linijama cca 2000 m.
  • Sistem povezan sa radom papir mašine.
  • Nadzor pritiska u sistemu vrši se pomoću tlačnih transmitera smještenih na krajevima linija.