Podmazivanje ležajeva na samohodnom reverzibilnom transporteru na silosu sjećke u pogonu sjekaona

SKF Višekanalni progresivni sistem podmazivanja

  • Glavni transporter : 12 maznih mjesta
  • Rezervni transporter broj 1: 8 maznih mjesta
  • Rezervni transporter broj 2: 8 maznih mjesta
  • Mehanizam za kretanje broj 1: 8 maznih mjesta
  • Mehanizam za kretanje broj 2: 8 maznih mjesta
  • Nadopuna glave pumpe P215 vrši se pomoću FLOWMASTER pumpe koja se nalazi u neposrednoj blizini.
  • Nadopuna se vrši kada pumpa P215 signalizira alarm za nedovoljan nivo masti u spremniku.
  • Pumpna stanica se nalazi na konstrukciji transportera i svese zajedno kreće.
  • Pumna stanica opremljena višelinijskom pumpom P215 i kanalnim 3/2 ventilima koji su spojeni sa automatikom sistema samo opreme koja je u radu. masti se vrši preko progresivnih distributera opremljenih senzorima ciklusa.
  • Podmazivanje zupčanika za kretanje konstrukcije sa četkicama