Podmazivanje ležajeva na opremi mlinova cementa

SKF Dvolinijski tip sistema sa kanalnim ventilima

  • Ležajevi na seperatoru: 2×5
  • Ležajevi na ventilatoru seperatora: 2×4
  • Ležajevi na lačanom transporteru: 2×8
  • Ležajevi na rotacionim ćelijskim dozatorima: 2×16
  • Ukupno maznih tačaka: 74

Pneumatska pumpa sa kontrolno upravljačkom jedinicom i kanallnim ventilima.

Održavanje pritiska u sistemu pomoću tlačnih transmitera montiranih na krajevima linija.

Podmazivanje ćelijskih dozatora. Izvedeno u kombinaciji dvolinijskig dozera i progresivnog distributera.

Pneumatska puma sa sistemom za samodijagnozu.

Sistem SAFE grease – iskorištenost masti 99%.