Podmazivanje ležajeva na fuler pumpama i vagama gipsa i aditiva

SKF dvolinijski u kombinaciji sa progresivnim

ležajevi fuler pumpama:2×4

ležajevi na vagama gipsa:2×4

ležajevi na vagama aditiva:2×4

  • VRSTA PUMPE: multilube dvolinijska pumpa

Prednosti :

  • praćenje i održavanje pritiska u sistemu pomoću eksternih tlačnih transmitera montiranih na
  • najudaljenijim tačkama
  • ušteda energije
  • raspodjela masti preko dvonijskih dozera sa vizuelnom
  • indikacijom protoka
  • spojevi na mazna mjesta izvedeni sa fleksibilnim crijevima.