Podmazivanje ležajeva, bandaža i otvorenih zupčanika na parnim sušnicama lake sode

SKF Dvolinijski tip sistema sa kanalnim ventilima

Sušnica broj 1: otvoreni zupčanici, bandaže, ležajevi bandaža parne sušnice 1 i 2

Sušnica broj 2: ležajevi i brtvenica mješača na sušnici broj 1 i 2

  • Raspodjela masti prek odvolinijskih dozera opremljnih elektronskim indikatorima
  • Održavanje pritiska u sistemu pomoću tlačnih transmitera montiranih na krajevima linija
  • Podmazivanje kliznih ležajeva mješača preko dvoliniskih dozera opremljenih vizuelnim indikatorima mast
  • Ploča sa diznama za podmazivanje otvoreniih zupčanika
  • SKF Maxilube sa pneumatskom pumpom za bure od 200 kg.