Kalorimetri

Kalorimetar IKA C 6000

Kalorimetri IKA C 6000 sjedinjuje najmoderniju tehnologiju,varijabilnost i automatizaciju (adijabatski, izoperibolni i dinamički način rada) u jednom uređaju. Kalorimetar radi po svim poznatim normama za utvrđivanje kalorične vrijednosti DIN, ISO, ASTM, GOST, GB itd. Korisnik može prema startnim temperaturama (22°C,25°C i 30°C) birati adiabatski, izoperibolni, dinamički model rada. Kuglasto kalotnim oblikom gornjeg dijela kalorimetarske bombe je smanjena debljina stijenke i time ubrzano prenošenje topline. To skraćuje vrijeme mjerenja. Priključci za PC, Ethernet, SD karticu, vagu i štampač omogućavaju prilagođavanje specifičnim zahtjevima kupca ili okolnistima. Dodatno proširenje i prilagođavanje kao što je upravljanje podacima mjerenja preko LIMS-a omogućuje IKA Kalorimetarsoftver C6040 Calwin (dodatni pribor).Neke od pojedinosti koje odlikuju ovaj model su:

 • Automatsko paljenje
 • Automatsko punjenje vode i pražnjenje
 • Automatsko punjenje kisikom,pražnjenje i ispiranje
 • RFID tehnologija za prepoznavanje kalorimetarskih bombi
 • Jednostavnija priprema proba zahvaljujući novom dizajnu kalorimetarske bombe
 • Pogon preko hladnjaka KV 600
 • TFT toucscreen za jednostavno i lako opsluživanje
 • Obračuni korektura po globalnim normama
 • Ethernet interface za obradu podataka preko FTP servera ili priključak mrežnog štampačaSD kartica (prenosiva) za jednostavno prenošenje podataka mjerenja i update software-a

C 6000 global standard Paket 1/10 se sastoji od:

 • C 6000 global standard (0003780000)
 • C 6010 kalorimetarska bomba standard (0003770000)
 • C 6010 kalorimetarska bomba standard (0003770000)

Kalorimetar IKA C 7000

Kalorimetar C 7000 Sistem je prvi kalorimetar u svijetu sa potpuno suhim principom mjerenja za mjerenje gorive/toplotne vrijednosti tečnih i čvrstih proba. Povišenje temperature za vrijeme procesa mjerenja se mjeri direktno u posudi za razlaganje (kalorimetarskoj bombi). Ovo omogućava vrijeme mjerenja između 2 i 5 minuta (ovisno o vrsti probe). Kodiranjem bombi možemo raditi sa više bombi (max. 8).

Osobine sistema

 • Visoka frekvencija proba
 • Externi sistem hlađenja za temperiranje kal.bombi
 • Menu upravljan software
 • Serijski priključak za vagu, štampač, PC
 • Validnost po: ISO 1928

Primjena:

Kod korisnika sa velikom frekvencijom proba. Na primjer, u Njemačkoj najprodavaniji model firmama koje spaljuju otpad.

Kalorimetar IKA C 200

Ovaj kalorimetar je namjenjen u svrhu učenja u školama,fakultetima kao i za rad u laboratorijama sa malim brojem analiza. Mjerenja se vrše prema : DIN 51900, ISO 1928; ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711. Uređaj nije automatizovan, ali sve komande se obavljaju preko jednostavnog i pristupačnog displeja.