Kupac

TIP SISTEMA:

Dvolinijski u kombinaciji sa progresivnim

PUMPA:

Multilube

OPREMA OBUHVAĆENA PODMAZIVANJEM:

Ležajevi na elektromotoru: 2 tačke

Ležajevi osovine ventilatora: 2 tačke

Klapne ventilatora: 72 tačke

Ukupno: 76 tačke podmazivanja