Kupac

TIP SISTEMA:

dvolinijski u kombinaciji sa progresivnim

VRSTA PUMPE:

multilube dvolinijska pumpa

OPREMA OBUHVAĆENA PODMAZIVANJEM:

ležajevi fuler pumpama:2×4

ležajevi na vagama gipsa:2×4

ležajevi na vagama aditiva:2×4