Kupac

TIP SISTEMA:

SKF Dvolinijski tip sistema sa kanalnim ventilima

OPREMA OBUHVAĆENA PROJEKTOM

Sušnica broj 1: otvoreni zupčanici, bandaže, ležajevi bandaža parne sušnice 1 i 2

Sušnica broj 2: ležajevi i brtvenica mješača na sušnici broj 1 i 2