SKF je krenuo sa jednim ležajem, a danas svjetski lider u dizajnu i proizvodnji kotrljajućih i kliznih ležajeva. Ovdje je prikazana elementarna podjela ležajeva.
Za više informacija možete nas kontaktirati ili možete sami potražiti dodatne informacije na web stranici SKF klikom na – Ležajevi, ležajne jedinice i kućišta.

Kruti radijalni ležajevi

Jednostavna konstrukcija, pouzdani i laki za održavanje. Rade i na velikim brzinama, a podnose i radijalne i aksijalne sile.

Samopodesivi kuglični ležajevi

Mogu se prilagođavati kutnom otklonu osovine u odnosu na kućište, a također mogu podnijeti savijanje osovine tokom rada.

Ležajevi sa kosim dodirom

Zahvaljujući konstrukciji podnose istovremeni uticaj radijalnih i aksijalnih sila.

Cilindrično valjkasti ležajevi

Ležaji podnose velika radijalna opterećenja pri velikim brojevima okretaja.

Igličasti ležajevi

Imaju vrlo nizak presjek, a relativno vrlo visok kapacitet nošenja. Mogu se koristiti sa i bez unutrašnjeg prstena.

Bačvasto valjkasti ležajevi

Robusni, samopodesivi ležaji, podnose kutna odstupanja osovine u odnosu na kućište ili na savijanje osovine. Općenito su pogodni za primjenu kod teških opterećenja.

CARB

Ovaj model je kompaktan kao igličasti ležaj, samopodesiv je, i aksijalno slobodan kao cilindrično valjkasti ležaj CARB osigurava manje zastoja i duži radni vijek postojeće opreme.

Konusno valjkasti ležajevi

Predviđeni su za teška kombinirana opterećenja. Jednoredni ležajevi mogu preuzeti aksijalne sile u samo jednom pravcu, pa su zato obično upareni.

Aksijalni kuglični ležajevi

Mogu biti jednostrano i dvostrano nosivi ležajevi, a također, postoji i varijanta sa prstenom za kompenzaciju kutnih odstupanja

Aksijalni valjkasti ležajevi

Nose teška jednosmjerna aksijalna opterećenja. Kruti su i neosjetljivi na udarna opterećenja

Bačvasto valjkasti aksijalni ležajevi

Robusni, samopodesivi ležajevi neosjetljivi na kutna odstupanja. Nose aksijalna opterećenja, kao i radijalna.

Kombinirani ležajevi

Nose radijalna i aksijalna opterećenja. Koriste se prvenstveno zbog niskog profila..

Ležajevi hodnih valjčića

Odlikuje ih velika nosivost, i pojačan vanjski prsten, vrlo se lako montiraju direktno na osovinu ili uz navoj u strojne komponente

Y-jedinice i Y-ležajevi

Zbog sferno obrađene površine dodira ležaja i kućišta, Y-ležajne jedinice mogu preuzimati i kompenzirati relativno velike početne otklone.

Zglobni ležajevi

Mogu preuzeti otklone između osovine i kućišta ili oscilirajuće kose nagibe u radu uz relativno niske brzine klizanja. proizvode se kao radijalni, aksijalni ili kao ležaji sa kosim dodirom.

Zglobne glave

Sastoje se od metalnog tjela sa navojem, te proširenja u kojem je zglobni ležaj.