IKA® WERKE Deutchland je vodeći proizvođač laboratorijske i analitičke opreme i uređaja kao što su : kalorimetri, magnetne mješalice, mješalice, tresilice, laboratorijski mješači, mlinovi, tople kupke, grijne ploče, termostati, pumpe, rotacioni isparivači, reaktori čvrstih materija (exstraktori), aparatura za elektrolizu, laboratorijski reaktori do 2 litra itd. ;
IKA® ima kćerke firme širom svijeta: IKA® EU,IKA® Sjeverna Amerika, IKA® Azija-Australija, IKA® Japan, IKA® Kina, IKA® Južna Amerika, IKA® India. Kod nas je IKA® prije svega poznata po svojim kalorimetrima koji su opravdali svoje ime i pojam o kvalitetu.

Nova generacija kalorimetara C 2000 , C 5000 i C 7000 sa dodatnom opremom i softverom pruža stepen automatizacije na najvišem nivou. Usljed nepokrivenosti našeg tržišta proizvodima firme IKA® postali smo njihov ovlašteni trgovac i serviser kako bismo pružali kompletnu uslugu i to:

  • isporuka uređaja iz proizvodnog programa firme IKA® WERKE

  • isporuku rezervnih dijelova i potrošnog materijala,

  • obuka i stručno usavršavanje poslužioca kod krajnjeg korisnika,

  • stalno usavršavanje i informisanje o najnovijim dostignućima,

  • servis i održavanje uređaja.